seniori-21.cz

VOLEBNÍ PROGRAM

Program hnutí Senioři 21

 1. Obnovení státního důchodového fondu a navrácení do tohoto fondu tří set čtyřiceti
  miliard Kč., které v roce 1993 pan Klaus použil na nepokryté výdaje ČR. Tyto peníze nám do tohoto fondu střádali naši rodiče a my jsme tam střádali na důchody našim dětem.

  Státní důchodový fond je garancí pro stálé vyplácení důchodů. Proto se budeme snažit, aby stát oněch dlužných tři sta čtyřicet miliard důchodcům vrátil.
 2. Valorizace důchodů – všem stejně. Dnešní procentuální navyšování je nespravedlivé pro nízko příjmové důchodce, protože zásluhovost byla určena důchodovým výměrem a nelze tedy inflaci přerozdělovat procentuálně. Požadujeme, aby valorizace důchodů pokryla skutečnou inflaci, všem důchodcům stejně. Také požadujeme se zpětnou platností doplatit valorizaci nízkopříjmovým důchodcům.
 3. Odchod do důchodu – 65 let. Jsme zásadně proti posouvání hranice odchodu do důchodu.
  Hranice šedesáti pěti let, by měla být součástí důchodové reformy.
 4. Neziskové organizace. Budeme usilovat o provedení řádných revizí s auditem všech veřejných výdajů, určených pro neziskové organizace, všech dotací i zbytných výdajů státních orgánů na všech stupních státní správy.
 1. Česká televize a rozhlas. Odchodem do důchodu ukončit povinnost seniorů platit koncesi České televizi a rozhlasu. Pokud ČT je metodicky řízena z EU, pak u seniorů ztrácí status veřejnoprávní a provoz ČT by měl být hrazen z EU.
 1. Rodina. Ve společnosti chceme podporovat tradiční hodnoty kde, manželství je muž a žena. Rodina pak matka, otec a děti. Chceme zachování národních tradic, národní kultury a zabránění nezákonné migraci. Zejména odmítáme vytváření úzce vymezených a uzavřených skupin, nedodržujících zákony a naši středoevropskou kulturu. V popředí našich zájmů je starost o rodinu, porodnost a zajištění cenově dostupného bydlení pro naše vnuky.
 1. Školství. V oblasti školství chceme podporovat kvalitní výchovu dalších generací bez narůstajícího multikulturalismu s důrazem na české národní, duševní i hmotné vlastnictví a jeho rozvoj.
 1. Zdravotnictví. Zajištění a udržení vyspělého zdravotnictví pro všechny občany ČR a sloučení zdravotních pojišťoven do ne více jako dvou objektů. Povinné zdravotní prohlídky pro řidiče důchodce hrazené zdravotní pojišťovnou v rámci preventivních prohlídek a žádné omezení řidičů věkem, ale pouze zdravotním stavem.
 2. Zahraniční politika. Budeme prosazovat zájmy občanů ČR s důrazem na zajištění samostatného rozhodování o vnitřních záležitostech včetně využití referenda. Budeme podporovat, zejména vzájemné vztahy zemí V4.
 1. Bezpečnost. Jsme přesvědčeni, že je třeba změnit systém výkonu trestu a to zavedením třetí nápravně výchovné skupiny pro pachatele – recidivisty. Třikrát a dost. Je třeba zpřísnit výkon trestu včetně práce, za kterou bude hrazen pobyt ve výkonu trestu.

www.seniori-21.cz               seniori.21@seznam.cz          č. ú.  21000018/5500

          Na kandidátkách některých regionů jsou volná místa – přihlaste se.            

Přesunout se na začátek