seniori-21.cz

DOMŮ

Vítejte na stránkách politického hnutí SENIOŘI 21. Krásný den a zdraví přejeme všem našim seniorům. Vážení, ve vašem regionu se přihlásilo a zcela jistě ještě přihlásí mnoho sympatizantů, kteří nám chtějí pomoci při organizaci našeho hnutí Senioři 21. Těmto všem chceme tímto poděkovat a vyzvat ke zvážení, zda právě oni nejsou těmi, kteří by mohli do voleb řídit regionální nebo oblastní kluby Seniorů 21 ČR. Prosíme, hlaste se ze všech krajů a okresů Předsedové těchto klubů pak budou navrhovat ke schválení kandidátku za kraj do parlamentních voleb v roce 2021. Tuto záležitost jsme chtěli řešit na sněmu, jenže korona vir nám dosud  brání v uspořádání sněmu. Proto volíme toto náhradní řešení. Čekáme vaše přihlášky na mail: seniori.21@seznam.cz  Do přihlášky uveďte – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefonní. kontakt a za který kraj chcete kandidovat. Také by bylo vhodné se ve zkrácené verzi vyjádřit k polit. dění v ČR vlastníma očima.  
 
OSTRAVA   3.02.2021      Za seniory 21  zmocněnec   Jaromír  Fojtík 

____________________________________________________________

Název hnutí: SENIOŘI 21

Zkratka hnutí: SENIOŘI

Adresa sídla: 708 00 Ostrava, Slavíkova 1390/4

Den registrace: 15.10.2020

Číslo registrace: MV-140218-4/OV-2020

Identifikační číslo: 09607684

Transparentní účet: 21000042/5500 (Raiffeisenbank)

Transparentní účet, na který je možné posílat dárcovské dary:

21000018/5500 (Raiffeisenbank)

Přesunout se na začátek